Vad värderar du?

I livet finns det många saker som vi värdera högt. Familjen, tryggheten och kanske till och med det där materiella vi fäst oss ganska rejält vid. Men när brandlarmet går mitt i natten, och du endast har några sekunder på dig att ta dig ut. Ja, vad värderar du då? 


Många svarar att det allra viktigaste är familjen. På frågan om man bara får ta med sig en materiell sak svarar många fotoalbum eller mobilen. Just för att mobilen har så många bilder. Så många minnen.

Är det verkligen så vi lever våra vardagliga liv?

Det är intressant att när det kommer ner till kritan värderar vi minnen över saker. Familj över pengar och kärlek över karriär. Men är det verkligen så vi lever våra vardagliga liv? 

Det finns många poppulärvetenskapliga artiklar som ger oss tips och råd kring lycka och harmoni. Till och med en skala har tagits fram som värdera hur ”lycklig” du är. Denna skala kallas för Lyubomirsky Subjective Happiness Scale. Men är det inte lite märkligt att vi behöver en skala för att definiera vår egen lycka?

 

Värderar trygghet

Så, hur värderar du lycka? Vilka får du din energi från? Familj och vänner? Vi skulle vilja lyfta en annan sorts lycka, något som överträffar allt annat. Nämligen den lyckan man uppnår när man faktiskt har genomfört ett bra jobb. Man har hjälpt någon till en tryggare tillvaro! Känslan av att vara behövd och att hårt jobb lönar sig. Det är en känsla som är svårslagen.  

Ett hem där de skapar sig alla minnen

Kanske är det därför vi trivs så bra hos vårt företag. För att vi vet att vi hjälper människor skapa sig en tryggare vardag. Förmedlar ett hem till dem där de kan vara sig själva. Slänga av sig skorna och slänga upp fötterna på soffan. Bråka om vem som ska ta ut diskmaskinen och ligga uppe sena nätter och prata om livet. Ett hem där de skapar sig alla minnen.  

Det är vad vi värderar högst när vi går till jobbet varje dag. Vad värderar du?

Läs mer om våra fria värderingar här!