Vad händer egentligen med priserna på bostadsmarknaden?

Bostadsmarknaden har under de senaste månaderna varit ett väldigt omdiskuterat ämne. Sedan det skärpta amorteringskravet infördes i början av mars har många spekulerat om priserna kommer sjunka ytterligare, eller försiktigt börja stiga igen...

Utifrån den senaste prisstatistiken som släpptes idag den 16 maj från Svensk Mäklarstatistik, så kan vi se att bostadspriserna under april månad är relativt stabila. Bostadsrätterna gick i snitt ned med 1 procent i hela riket, och därmed ligger snittpriset för en bostadsrätt i Sverige idag strax över 2,3 miljoner kronor.

Villapriserna förblev däremot oförändrade totalt sett i Sverige, och ligger därmed på strax under 3,1 miljoner kronor.

Det som är viktigt att ha i åtanke är att prisnedgågången ser väldigt olika ut i landet. En del orter märker inte alls av någon prisnedgång eller en dämpad marknadsaktivitet på bostadsmarknaden.

När media rapporterar om sjunkande priser rapporterar de ofta om läget i Stockholm, där priserna är som högst i landet, utan att tydliggöra att många andra orter inte har påverkats alls.  

– Det vi ser är att amorteringskravet påverkar de större städerna mest på grund av bostädernas prisnivå där, och bidrar därmed till en minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Trots detta ser vi nu en ökad aktivitet på marknaden. Trots en lite långsammare start än vanligt under våren bekräftar våra mäklare att fler köpare och säljare nu är aktiva och även möts prismässigt, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Vad som kommer hända framåt med priserna är svårt att förutspå med säkerhet. Att köpare och säljare har lättare att mötas är positivt, men den långsiktiga effekten av amorteringskrav och skuldkvotstak återstår att se. Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings bedömning är att bostadspriserna fortsätter vara relativt stabila och att bostadsmarknaden tar mer fart under våren och sommaren. Bostadspolitiken kommer att fortsätta vara ett hett ämne på agendan under sommaren, inte minst då det är valår.

*Vill du veta mer kring ditt specifika område rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt lokala kontor på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.