Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument som säljaren enligt lag måste tillhandahålla. Säljer du en villa är det upp till dig som privatperson att se till att deklarationen är giltig. Skulle den vara med än tio år gammal är det dags att upprätta en ny. 


Ska uppförts av en oberoende och certifierad energiexpert


Ska du däremot sälja en bostadsrätt är det upp till föreningen att se till att en giltig energideklaration finns upprättad. Den gäller då för hela fastigheten och inte enbart för din lägenhet. Men det är fortfarande du som ska förmedla deklarationen till köparen. 


Dokumentet i sig ska uppförts av en oberoende och certifierad energiexpert. Känner man inte någon sådan i sin bekantskapskrets kan man be sin mäklare om hjälp.  


Se över dina kostnader


Så varför är denna energideklaration så viktig? Jo, den innehåller nämligen dokument som visar på energiprestandan. Det i sin tur ger en indikator på hur stora kostnader du som köpare kommer att ta på dig i form av exempelvis uppvärmning.


Ger en indikator på hur stora kostnader du som köpare kommer att ta på dig


Prestandan anges i kWh/m2 (kilowattimmar) och mäter också hur mycket energi det kommer krävas för tappvarmvatten, el, komfortkyla och givetvis uppvärmning. Men energideklarationen innehåller också information kring om det skett radonmätningar samt eventuella förslag på hur energiprestandan kan bli bättre. 


Sedan 2014 är energiklasserna uppdelade från A till G, där A är bäst. Klass C är vanligast i nybyggda hus och motsvarar de krav som idag ställs.


Så nästa gång du ska köpa en ny bostad, se över energideklarationen och fråga om det finns några förslag till förbättringar. Ska du sälja? Se då till att kontrollera att energideklarationen inte är äldre än tio år eller kontrollera med din förening att deklarationen finns på plats. Rådfråga gärna även din mäklare. Förhoppningsvis kan du både spara in i plånboken och på miljön.


Glöm inte att dela!