Låg rörlighet på bostadsmarknaden, trots att 55% vill ha större eller mindre bostad.

Det fortsätter att spekuleras kring vad som sker på bostadsmarknaden och hur prisnivåerna påverkas i Sverige, ett område där få aktörer kan ge ett generellt svar. Men utifrån Svensk Mäklarstatistiks senaste försäljningssiffror som släpptes tidigare idag, så blir det tydligt att bostadspriserna är fortsatt stabila på riksnivå även under maj månad. 

Det man bör ha i åtanke är att alla Sveriges län påverkas olika, och att det är svårt att prata om generella prisuppgångar eller nedgångar. Bland annat då bostadsrätterna i Stor-Stockholm sjönk med 1 procent, samtidigt som Stor-Göteborg och Stor-Malmö ökade med 1 procent. I media lyfts även nyproduktionsprojekt fram som att många bostäder är svårsålda, något som inte riktigt har stämt överens med Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings erfarenheter under den senaste månaden.   

Att priserna på riksnivå är fortsatt stabila, ger köpare och säljare en ökad trygghet att genomföra affärer. Vi har också sålt slut på bostäder i flera större nyproduktionsprojekt, vilket visar på ett betydligt större intresse för nybyggt än vad media förmedlar, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Under maj månad förmedlade även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fler bostäder än föregående år i stora delar av landet, vilket Marcus Svanberg vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tolkar som ett gott tecken.

Enligt en ny Sifoundersökning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling blir det däremot tydligt att hela 55 procent av svenskarna önskar en större eller mindre bostad än vad de har idag.

Vi är positiva till att allt fler bostadsaffärer görs på bostadsmarknaden. Samtidigt ser vi att den totala rörligheten fortfarande är för låg. Undersökningen visar att väldigt många svenskars boendesituation är dåligt anpassad till deras livssituation, säger Marcus Svanberg.

Har du frågor kring bostadspriserna på ditt lokala område rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt lokala Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings kontor här

Här kan du även läsa vårt pressmeddelande kring statistiken: http://www.mynewsdesk.com/se/laensfoersaekringar-fastighetsfoermedling-ab/pressreleases/maangas-boen...