Det här innebär de nya amorteringskraven

Regeringen har beslutat att Finansinspektionens förslag om skärpt amorteringskrav ska verkställas. Lagkravet innebär att en privatperson som tar nya bolån efter 1 mars 2018 och har totala bolån som överstiger 4,5 gånger låntagarens bruttoinkomst ska amortera 1 % extra för nya bolån.

Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmdling menar att detta är olyckligt och att regeringen istället måste satsa på en långsiktig bostadspolitik som underlättar rörligheten på bostadsmarknaden.


Ett kortsiktigt plåster på en osäker bostadsmarknad

– Att skuldkvotstaket införs vid denna tidpunkt är mycket olyckligt och ett kortsiktigt plåster på en osäker bostadsmarknad för att minska hushållens skulder. Vad marknaden istället behöver är ett helhetsgrepp kring bostadspolitiken med sänkt flyttskatt och åtgärder för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden 

Vad innebär skärpt amorteringskrav?

Bolånetagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 % av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Det medför att lån med belåningsgrad 70-85 % ska amorteras med minst 3 %, lån med belåningsgrad 50-70 % ska amorteras med minst 2 %, och lån med belåningsgrad 0-50 % ska amorteras med minst 1 %.


Finansinspektionen bedömer att hushållens skulder är höga i förhållande till deras inkomster


Vad är syftet med de nya amorteringskraven?

Finansinspektionen bedömer att hushållens skulder är höga i förhållande till deras inkomster, och att det finns risk att hushållen på grund av den höga skuldsättningen kraftigt drar ner konsumtionen vid makroekonomiska störningar. Enligt Finansinspektionen kommer ett skärpt amorteringskrav att dämpa skulderna och därigenom på sikt göra hushållen mindre sårbara för störningar och svensk ekonomi mer motståndskraftig. 

Gäller det skärpta amorteringskravet för befintliga bolån?

Nej, det omfattar endast lån som tas efter att de nya föreskrifterna träder i kraft, dvs 1 mars 2018.

Vad gäller om jag har köpt bostad innan 1 mars 2018?

Om bindande kontrakt om köp av bostad har tecknats innan 1 mars 2018 så omfattas lån inte av de skärpta amorteringskraven även om lånen betalas ut efter 1 mars.

Gillade du artikeln? Glöm inte att dela! 

Av: Miranda Karlsson