Börjar vi se en återhämtning på bostadsmarknaden?

Så vad har hänt på bostadsmarknaden i september?

Utifrån den senaste bostadsstatistiken baserad på försäljningssiffrorna från september ser vi att priserna på bostadsrätter har stigit i samtliga av landets storstadsregioner, förutom i Göteborg där priserna förblev oförändrade. Detta ser vi som ett tecken på att bostadsrättsmarknaden håller på att återhämta sig i storstäderna.

Om man ser till hela Sverige så har priserna på bostadsrätter under det senaste året sjunkit totalt fem procent. Men om vi ser till de senaste tre månaderna har de stigit med tre procent. Något som skulle kunna tyda på en stabilisering av bostadsrättsmarknaden.
*Se tabell nedan. 

Däremot visar försäljningsstatistiken från september att priset på villor har sjunkit med en procent i sin helhet i Sverige.

Sett på ett år har villorna i Stor-Stockholm sjunkit med 10% vilket även är den högsta nedgången i hela landet. En förklaring av prisnedgången på villor kan enligt vår vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling bero på olika faktorer: 

– Vi kan konstatera att amorteringskrav, skuldkvotstak och skärpta kreditvillkor från bankerna nu gör visst avtryck även på platser utanför storstäderna. Det ger en dämpande effekt på efterfrågan med nedåtgående villapriser som följd. Samtidigt ökar intresset för mindre boenden eftersom många helt enkelt tvingas gå ner i antal kvadratmeter inför en flytt, säger Marcus Svanberg.

Trots det rekordhöga utbudet på bostadsmarknaden märker vi även en stark köpvilja. Något som tyder på en minskad osäkerhet på marknaden. 

*Vill du veta mer kring ditt specifika område rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt lokala kontor på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Skarmavbild 2018-10-04 kl 113125png